Welkom      
   Profiel
   Diensten
   Opdrachtgevers
   Contact
 
 
      Sonja Dubbeldam
 
      Tel:  06-21451614
    
      E-mail:
      info@dubbelzeven.nl


Diensten

  • OR-ondersteuning
  • Managementondersteuning

 

OR-ondersteuning
Sonja Dubbeldam is sinds 1998 actief als freelance ambtelijk secretaris van ondernemingsraden.
Als medezeggenschapsprofessional werkt(e) zij o.a. voor ondernemingsraden in het onderwijs, de woningcorporatiewereld, de zorg, de agrarische sector en de verzekeringsbranche. Daarnaast deed zij tegelijkertijd veel ervaring op aan de andere zijde van het spectrum als secretaresse van diverse Raden van Bestuur en Raden van Commissarissen.
Haar expertise ligt op het gebied van:

  • het begeleiden van ondernemingsraden, zowel secretarieel, organisatorisch als beleidsmatig
  • als ‘spin-in-het-web’ de taken vervullen van de organisator, de communicator, de verslaglegger, de bewaker, de coach, de adviseur en de vraagbaak
  • het verzorgen van trainingen voor ondernemingsraden

Visie op het vak
Mijn werkwijze is erop gericht om de OR-leden optimaal van dienst te zijn door me volledig op het proces te richten zodat de OR-leden zich volledig kunnen concentreren op de inhoud. Dit alles 24/7 met de focus op de communicatie op het speelveld van ondernemingsraad, bestuurder en achterban.

 

Managementondersteuning
U kent ongetwijfeld die situaties waarin u een paar handen tekort komt. Een secretaresse die overbelast is, personele onderbezetting door ziekte of andere oorzaken, een extra klus waar niemand voor kan worden vrijgemaakt, notulen die niet tijdig kunnen worden uitgewerkt omdat de dagelijkse werkzaamheden hiervoor geen ruimte bieden, enz.
DUBBELZEVEN kan in deze situaties uitkomst bieden.