Welkom      
   Profiel
   Diensten
   Tarieven
   Opdrachtgevers
   Referenties
   Contact
      Sonja Dubbeldam
 
      Tel:  06-21451614
    
      E-mail:
      info@dubbelzeven.nl


Diensten 

  • OR-ondersteuning
  • Managementondersteuning
  • Notuleerservice

OR-ondersteuning
Sonja Dubbeldam is sinds 1998 actief als freelance ambtelijk secretaris van ondernemingsraden.
Als ambtelijk secretaris werkt(e) zij voor ondernemingsraden in het onderwijs, de woningcorporatiewereld, de zorg en de agrarische sector. Daarnaast deed zij tegelijkertijd veel ervaring op aan de andere zijde van het scala als secretaresse van diverse Raden van Bestuur en Raden van Commissarissen.
Haar expertise ligt op het gebied van:

  • Het ondersteunen van ondernemingsraden, zowel secretarieel, organisatorisch als beleidsmatig
  • Als ‘spin-in-het-web’ de taken vervullen van de organisator, de communicator, de verslaglegger, de bewaker, de coach, de adviseur en de vraagbaak.

Visie op het vak
Mijn werkwijze is erop gericht om de OR-leden optimaal van dienst te zijn door me volledig op het proces te richten zodat de OR-leden zich volledig kunnen concentreren op de inhoud. Dit alles 24/7 met de focus op de communicatie op het speelveld van ondernemingsraad, bestuurder en achterban.

Managementondersteuning
U kent ongetwijfeld die situaties waarin u een paar handen tekort komt. Een secretaresse die overbelast is, personele onderbezetting door ziekte of andere oorzaken, een extra klus waar niemand voor kan worden vrijgemaakt, notulen die niet tijdig kunnen worden uitgewerkt omdat de dagelijkse werkzaamheden hiervoor geen ruimte bieden, enz.
DUBBELZEVEN kan in deze situaties uitkomst bieden.

Notuleerservice
Notuleren doet Sonja Dubbeldam als sinds 1977. U kunt gerust stellen dat zij op dit gebied buitengewoon veel ervaring heeft opgedaan.
Het voordeel van het inhuren van een externe notuliste is dat alle deelnemers aan de vergadering zich kunnen concentreren op de bespreking zelf. De verslaglegging wordt immers verzorgd en snel: binnen enkele werkdagen hebt u het verslag in huis en kunt u aan de slag met de actiepunten.
U geeft aan wat u wilt: een actielijst, een samenvattend verslag of een woordelijk verslag.