Welkom      
   Profiel
   Diensten
   Tarieven
   Opdrachtgevers
   Referenties
   Contact
      Sonja Dubbeldam
 
      Tel:  06-21451614
    
      E-mail:
      info@dubbelzeven.nl


Referenties

________________________________________________________________________________

“Ik ken Sonja vanuit het bestuurlijke vlak als iemand die haar taken met volle overgave zeer serieus oppakt, snel en accuraat is, adviserend, organisatorisch sterk is, goed haar afspraken nakomt, zelfstandig is en duidelijk plezier heeft in haar werkzaamheden. Kortom een persoon die staat voor haar werk en een duidelijke toegevoegde waarde is voor de organisatie.”

Chris Kolk, voorzitter GMR openbaar primair onderwijs IJmond
________________________________________________________________________________

“Mevrouw Sonja Dubbeldam verzorgt sinds 2008 het notuleren van alle vergaderingen van onze corporatie, met inbegrip van de ledenvergaderingen.
Zij is in staat onze - soms lange besprekingen - in een compact en leesbaar verslag samen te vatten, waarbij de essentie van de beschouwingen en besluiten duidelijk wordt weergegeven. Bovendien heeft zij het vermogen om het notuleren te verzorgen aan de hand van een opname van een recorder, waarbij de kwaliteit van het werk gelijk blijft. Zij neemt de verslaglegging serieus en is heel consciëntieus in de uitwerking hiervan.”

L.J.G. Salman, directeur van Woningbouwvereniging Brederode
_____________________________________________________________________________________________

“Sonja Dubbeldam kan ik iedereen aanbevelen die professionele secretariële ondersteuning nodig heeft, zeker ook op directieniveau.
Zij helpt ons steeds naar volle tevredenheid uit de brand als we op dat gebied een capaciteitstekort hebben.”


Grischa Lowinsky, directeur-bestuurder Elan Wonen
_____________________________________________________________________________________________

"Ik heb Sonja leren kennen als een collega met een groot organisatorisch vermogen die zeer accuraat is, snel kan schakelen, goed met druk kan omgaan en service- en oplossingsgericht te werk gaat. Sonja is een betrouwbare collega, een échte teamplayer die alles zeer goed zelfstandig kan afhandelen. Sonja is een sociaal en positief ingestelde collega die andere mensen goed kan motiveren en adviseren. Kortom een aanwinst voor ieder bedrijf waar zij komt te werken."

Mw. Karin M. Schneider, directiesecretaresse Eigen Haard Amsterdam
________________________________________________________________________________

“Sonja is als interim directiesecretaresse een aantal maanden werkzaam geweest bij Eigen Haard. Wat opviel was haar professionaliteit, flexibiliteit en collegialiteit.
Daarnaast is Sonja een plezierig persoon en is snel van begrip, waardoor zij de materie in korte tijd eigen kan maken en weet hoe binnen de organisatie de hazen lopen. Gezien haar competenties heb ik na afloop gevraagd of zij als ambtelijk secretaris van de Ondernemingsraad wilde gaan fungeren.”

Drs. Frank J.M. Hederik, directiesecretaris Eigen Haard Amsterdam
________________________________________________________________________________

“Werken met Sonja is voor mij een uitstekende combinatie gebleken. Haar procesgevoeligheid, hoge kwaliteit van werken en een sterk inlevingsvermogen gekoppeld aan nuchterheid en zakelijk besef zorgden ervoor dat alle betrokkenen gemotiveerd bij de projecten betrokken bleven. Haar bijdrage betekende helderheid in alle stappen van het project, overzicht en tijdigheid van acties, niet alleen van haarzelf maar ook van de participanten uit de veiligheidswereld die op tijd en goed onderbouwd hun bijdrage konden leveren aan de diverse oefeningen, planvorming en advisering.
Advisering, training en oefeningen bij de diverse klanten in het veiligheidsveld hebben een diepere impact gekregen doordat Sonja door haar groot organisatorisch vermogen en centrale positie een
sterke voortgangscontrole hield en het tempo bleef vasthouden. Zo maar een paar eigenschappen die fundamenteel zijn wil je een project van A tot Z succesvol kunnen afronden!”


Drs. Marcel Paschedag,
Senior Adviseur Crisisbeheersing en Rampenbestrijding Twynstra Gudde 2006
________________________________________________________________________________

"Sonja ondersteunt PWN al enige jaren op zeer adequate en accurate wijze. Haar ondersteuning bestaat uit meedenken, notuleren en uitwerken van complexe bijeenkomsten: workshops en brainstorms.
De bijeenkomsten vinden meestal plaats in een PWN-breed kader zoals opstellen nieuw ondernemingsplan, opstellen en uitrollen beveiligingsplan. Haar inzet is dan gewenst omdat ze de PWN-organisatie breed kent en uiteraard is zij op haar vakgebied zeer deskundig. Een flexibele, professionele en prettige manier van werken zorgen ervoor dat we dan altijd een beroep op haar doen."

Atie Lauret-Tervoort, senior adviseur/projectmanager PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland